TÜRK BİLİMİ TÜRK DÜNYASI Türk dünyasının bilim yayını

‘TÜRK COĞRAFYASI’ Articles

“Türklerde önemli bir ticaret tamgası deve” ve Türklerin ticaret tarihi İpekyolu ….

.
.

Deve göç ve ticaret taşımacılığında özellikle çöl ve kırsal alanların en önemli taşıma hayvanıdır…
Türkler hep ” Göç eden milllet”  olarak tarihte yer alırlar…

Türklerin göç tarihinin  “Ticaret tarihindeki yeri ve önemi”  tarihçiler tarfından yeterince işlenmez..halbuki  “İpek yolu-ticaret yolu”   “Türklerin ticaret yolu”dur..

Hem Asya hem coğrafyasında bir  “ticaret coğrafyası” ,  hem Türkler tarafından yaşanmış bir  “ticaret kültürü”  olarak  “ticaret tarihi”nin en önemli kayıtlarını barındırmaktadır…

.

Asya bütün kara coğrafyalarının merkezidir, büyük kara kıta Asya kıtası Türklerin yurdudur, bu büyük kıtadaki insan ilişkileri “İpekyolu Ticaret Tarihi”ni tarih sayfalarına kaydetmiştir..
.
Gerek doğu batı, gerekse Asya – Afrika insanları arasındaki insan ilişkilerinde özellikle mal takası ve değerli maden alışverişlerinde Orta Asya bir merkez konumundadır.
.


Bu günde olduğu gibi doğu Asya insanları tarihler boyu üretken insanlardır, ve değerli üretimler yapmaktadırlar, bu üretimleri önceleri Mısır İmparatorluğu, ve sonra Ortadoğu  Akdeniz medeniyetlerine ticaretin  kara’da; deve kervanları ile yapıldığı bilinmektedir.
.

Kervan yollarında han-kervansaray dinlenme terleri vardır, deve kervanları buralarda konaklar.

Kervan yolları korumalı konaklama yerleri “İPEKYOLU KERVANSARAYLARI” hanlar

.


İpekyolu üzerinde tarihi akışa göre bazı şehirler çok önemli ticaret merkezi olmuştur, ticaret yolu değiştiğinde bu şehirler önemini kaybetmiş hatta bazıları ticaterin zayıflamasından dolayı, halkı besliyemediği için göçmüş-terkedilmiştir.
.
.

Türk kültüründe ticari önemini kaybeden develeri Türk milletleri  kültürünün bir parçası olarak  devam ettirmektedir, ve her yörede yılın çeşitli zamanlarında develer ile oyunlar ve yarışlar tertip edilmektedir.

Burda görülen develer Asya devesi değildir…çünkü Asyadaki İpekyolu Ticaretinden sonraki dönemde  Küçük Asya ve Afrika ticaret dönemi oluşmuştur..bu tek hörgüçlü Afrika develeri,  Afrika ticaretindeki Küçük Asya kervanlarının yadigarıdır..yadigardır, çünkü , develerle yapılan Afrika ticareti’de zaman içersinde yerini başka ticari haraketlere bırakmıştır..
.
.

Popularity: 3% [?]

SIR TAMGALAR ve Bulgaristan Deli Ormanda bir tarih..Bektaşî Pehlivan Hasan Demir baba..da..her yıl Mayıs ayında “Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”.

.
.

“DELİ ORMAN”DA TARİHİN AKIŞI: Deli orman coğrafyası özellikleri Deli Orman’da bir yaşam yeri; eseri ve önemli tarih hazinesi.
- Traklar dönemi ve yeni bulunan büyük hazine.
- Kuman Kıpçak Pagan Türkleri tarihi.
- Hazar Türkleri Musevi Tamgaları ve Musevi yaşam zamanı – Masonik Tamgalar ve Musevi Tılsım Tamgaları.
- Atilla’nın halkının Asparuh’un kumandasında Kuzey Karadenizden Balkanlara göçü ve  Hıristiyanlaşan Bulgar Türkleri.
- Selçuklu Müslüman dönemi Bektaşi tekkesi ve pehlivan Hasan Demir Baba.
- Osmanlı dönemi ve Koca Yusuf; Koca Yusuf ağırlık taşı.

Deliorman ve  Demir Baba Tekkesi

.
Meydan Larousse’deki “Güreş” maddesinde, Demir Hasan Pehlivan’ın aslanla güreşirken resmi vardır.
Demir Baba Tekkesi’nin bulundugu Deliorman, Bulgaristan’ın Kuzeydoğu kesiminde,  ” Mayıs ayında Türkler Tarafından Şehitler Günü kutlanmaktadır”, Bulgaristan’ın Dört Bir Tarafından Türkler gelmektedir.
Demir Baba, bir, alperendir. Gönül ile bilgi kaynaştırmıştır. Sultan’ın talebesidir. Deliorman Halkı Tarafından çok Sevilir. Yüzlerce menkıbesi anlatılır.

Evliya Çelebi , “Demir Baba’nın, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin bağlılarından olduğunu, burayı Ziyaret ettiğinde 150 Kadar talebe bulundugu, hem güreş hem de nefislerini terbiye, ilim, edep çalıştıklarını söylemektedir.
Süleymaniye Camii Ile Eski Saray Duvarı arasında “Serçeşme-i Küştigiran Demir Baba Meydanı” namıyle Meşhur meydan vardır. Serçeşme-i Küştigiran, Başpehlivan demektir. Hala ikindiden sonra bütün, tekke pehlivanları o güzel Yerde güleşirlee, Gülesin Türkçesi güreştir. Bu Demir Pehlivan, Yavuz Sultan Selim Zamanında, dört adet Yezidi Arslani Ile düğüşüp, dördünü Dahi ikişer Parça eylemiştir “diye yazmaktadır.
.
Demir Hasan Pehlivan’ın İstanbul’da Ne Kadar kaldığı belli değil, buraya gelip vakıf Tekkesini kurmuş, binlerce yiğit pehlivan yetiştirmiştir. Demir Hasan Pehlivan, Niçin buraya Pehlivanlar Tekkesi açma ihtiyacı hissetmiştir?
Pehlivanlarınn Rumeli’ndeki piri, Romanya, Deliorman, Edirne Fatihi Sarı Saltuk’un izini süren konumundadır. Yerleşmiş ki, “serhatboyunda Yiğitler, bileği bükülmezler Eksik olmasın”.

Taşlar kesilerek işlemiş, hiç harç kullanmadan yapılmış antik taş duvarlar
.
Türbe yapısındaki taşlara işlenmiş tamgalar henüz açıklanamamıştır..çünkü bu tamgalı taşların hangi tarihlerde yapıldığı kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir..
Taşların parçalar halinde yapılarda bulunması  “önceden var olan başka bir yapının taşları” görünümündedir..
Türkler, vaktiyle anadolu’nun muhtelif yerlerinden hicret ettiri-lerek buralara yerleştirilmişlerdir. Bu bakımdan, birbirlerine komşu köylerin, Hatta Bir Köyün mahallelerinin konuşmalarında telaffuz, Ağız-şive Farklılıkları görülürdü. Kuzey Karadeniz üzerinden Gelen Peçenekler ve Kuman Türklerinin soyundan Gelen Türkler de Vardı.
Görülen odur ki bu yapıdaki tamgalar çoğunlukla bu boylara aittir.

Antik duvarlarda tamgalar
.

Pehlivan Hasan Demir Baba, 500 yil once Deliorman da Yaşamış Bektaşî babasıdır, bircok keramette bulundugu anlatılır.
Tarihçi Babinger onun Ali Dede Adinda Bir Horasanlı’nın oğlu olduğunu belirtiyor
Demir Baba’nın Adına yaptırılan tekke 19.. Yüzyılın başlarında Rusçuk Paşası Pehlivan Baba Tarafından Tamir Edilmiş.
Macar Bilim adamı Feliks Kanits’e Gore, Demir Baba Türbesi, 1490 yilinda Yapılmış.
Zamanla gelip Kemallar (isperih) bölgesinde Kuvançiler köyüne yerleşmiş, tekkesi, Türk-İslam kültürünün bütün motiflerine Sahip.
Sağ tarafında adak Kurbanı kesme yeri var. Ufak bir Havuzu var. Senenin 12 ay’ı da, Suyun Derecesi aynıdır.
Pehlivan Demir Hasan Türbesi, Bugün de, Mumcular köyünde ilçesinin Kemaller ilinin Bulgaristan’ın Razgrad, Bulgaristan Türkleri Tarafından en çok Ziyaret Edilen yerlerden biridir.

Bektaşi geleneklerine göre adak taşları ve bek taşı

Demir Baba Tekkesi’nin bulundugu Deliorman, Bulgaristan’ın Kuzeydoğu kesiminde, Rusçuk ile Varna arasında Bir bölgedir. Kuzeyi’nde Tuna nehri, batısında Razgrad, güneyinde Şumnu, Pazar Yeni Pravadi kasabaları, dogusunda Dobruca havalisi Bulunmaktadır.
Demir Baba Pehlivanlar Tekkesi’ni (Spor Akademisi) kuran Pehlivan Demir Hasan’ın Türbesi, derenin güneyinde, dağın eteğindeydi.

Türbe, kubbeliydi, icinde Demir Pehlivan’ın sandukası Var. Osmanlı’nın son Zamanında babanın pirinçten mamul demir Ayakkabıları, kılıcı, sancağı, Büyük Çakısı, içindeydi, ziyaretçilerin ilgisini çekmekteydi. Bunlar, Demir Baba etrafındaki efsanelere nicelerinin ilave edilmesine Sebep olmaktaydı.

Türbenin önünde soğuk Bir pınar Vardi. Su taştan çıkıyordu. Rivayete gore, Demir Baba, Elini Taşa sokmuş, parmağının deldiği yerden su fışkırmış.

Yamacın yukarısında Bir hacet Taşı vardir, içi deliktir, ondan geçerlerdi. Taşlarda, Baba’nın av köpeğinin ayak Izleri Vardı. Türbenin önünde, Birkac kisinin Zor kaldıracağı ağırlıkta Bir taş Vardi ki, bunun Demir Baba’nın fındık kırma Taşı oldugu, söylenmekteydi.

Tekke, Razgrad’a iki saatlik mesafede, Kemaller kazasının Mumcular köyünün batısındaydı. Deliorman ‘ın göbeğinde, tabiatın çok güzel Bir köşesinde, yeşil orman İçinde, su kenarına kurulmuştu.

Civardaki orman, meşe, gürgen, Ihlamur, karaağaç, dişbudak, fındık, kızılcık Basta Olmak Üzere onun çeşit ağaçlarla kaplıydı. Tekkenin alt kısmında dere Vardi.

Derenin Iki tarafında Düz Bir saha uzanıyordu. Etraf ormanlıktı. Derenin kuzey tarafında, Misafirhane Vardi,mutfak buradaydı, getirilen adak Kurbanları burada kesilip, başta güreş Talebeleri Olmak Üzere fakirlere dağıtılırdı.
Osmanlılar Zamanında, Demir Baba Tekkesi’nin ziyaretçisi Hiç Eksik olmazdı.

Demir Baba türbesi

Tekkeyi-türbeyi Osmanlı’nın zamanında, Baba-i âlem diye ün Yapan Pehlivan İbram Paşa yenilemişti. İbram Paşa, Rusçuk’ta Görevli bulundugu sırada Tamir isini yapmıştı. Yöre Halkı, kendisine, Pehlivan Paşa, demekteydiler. Pelivan İbram Paşa, 1766 yilinda Bozok’ta, (Yozgat) doğmuş. Pehlivan, kahraman Bir Erkişi Olup kahramanlıkları uldu 1809′da vezirliğe kada yükseldi. Yiğitlikleri sebebiyle Evvela Kapıcıbaşı, sona Mir’i Miran (beylerbeyi) ettik. Usmanlı-Urus Savaşı’nda Büyük kahramanlıklar gösterdi. Rusçuk Valiliği sırasında, Demir Hasan Pehlivan Tekkesi’ni Tamir ettirmiştir. Pehlivan Paşa Baba Destanı’nda Deliorman’da yaptıgı anlatılmaktadır. “İsmail Pehlivan, destandan Bir Kısım”.

Bektaşi tamgaları
.
.
Buradaki tarih belgeleri farklı zamandaki inanç kültürlerinin Türk milletlerinde ve ayni coğrafyalardaki farklı yaşamlarını sergilemektedir..
Türklerin, Coğrafyalardaki tarihi; böyle karmaşık ve iç içe geçmiş bir görüntü sergilemektedir..
.
.

.

16. yüzyıl Osmanlı tılsımlı gömleği ve

ve Kırım Türkleri bağı.

Tılsım tamgaları

.

Masonik tamgalar ve sihir taşı;

Türklerde “yada” taşı; Türk ve Altay mitolojilerinde Simya Taşı. Cada (Cata, Sata, Caya, Zaya) Taşı da denir. Türk mitolojisinde yağmur yağdıran sihirli taş. Büyü Taşı.-http://tr.wikipedia.org/wiki/Yada_Taşı
Buğu Han bir düş daha görür. Düşünde, beyazlara bürünmüş,başında beyaz şerit, elinde “Yada Taşı” olan bir erkek gözükmüş-“Eğer bu taşı saklarsan dünyaın dört bucağında milletleri buyruğunun altınaalabilirsin.”
İran Kaynaklarına Göre Göç Destanı-http://web.itu.edu.tr/~yayla/turkmit.pdf

.

Dilek bağlamaları

.

DELİ ORMANLI EFSANEVİ GÜREŞÇİ

Koca Yusuf, Yusuf İsmail, Korkunç Türk (d. 1857, Şumnu, Bulgaristan – ö. 4 Temmuz 1898 Atlantik Okyanusu), Deliormanlı efsanevi Türk güreşçidir.
Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır.
.

1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD’de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir.
144 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı.
ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.
.

Ölümü; ABD’den dönmek üzere 21 Mayıs 1898′de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York’un kuzeydoğusundaki Sable Adası’nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu boğularak ölmüştür.
Kaza sonrasında filikalara binen diğer yolcularla birlikte kurtulmaya çalışan Koca Yusuf’un tutunduğu filikadaki diğer yolcular  kürek ve baltalarla ellerine vurduğu ellerini çekmeyeceğini anlaşılıncada filikadakiler tarafından baltayla bileklerinin kesildiği ve bu nedenle öldüğü bilinmektedir.

.

Koca Yusuf, 400 kg ağırlığındaki bu taşı 8 km uzaktan köyüne getirip, ağırlık kaldırma ve taşıma çalışmaları yaparak kendi gücünü oluşturmuş, bu taş köyünde saklanmaktadır..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Popularity: 4% [?]

Antik Yemen-Arap coğrafyasında “Dağkeçisi tamgası”..Afro-Asiyatik kültür bağları.

.
.
Antik arap coğrafyası,Afo-Asiyatik; Asya kültürü insanların coğrafyasıdır…
Arap coğrafyasındaki antik halkın asya milletleri ile bağları vardır.
Bu bağlardan önemli bir bağ “Dağkeçisi tamgası”dır..
.
Dağ keçisi Yemen bölgesindeki antik milletin tamgasıdır, antik tarihte Yemen’de birçok Asya bağı bulunmakltadır.
.
.


Arap yarımadasında antik tarihin kaya resmi çizimlerinde dağkeçisi.

Arap Yarımadası antik kaya çizimlerinde Asya Türk Kaya çizimleri bağı

.
Saba-Yemen antik tarihinde dağkeçisi tamgalı belgeler.

Saba kırallığı- dağkeçisi tamgası
.

Saba kırallığı yazıtlarında dağkeçisi tamgası.
.

Özellikle Moğolistan bölgesindeki kaya yazıtlarında “dağkeçisi tamgası” vardır…

.

AfroAsiyatik balbal ve yazıtları.

.


.

Popularity: 2% [?]

Turtle Island (Kuzey Amerika) Kaplumbağa Ada ve İnuit halk’ın dillerindeki Türkçe bağları

Turtle; Amerika’nın antik adıdır…
Kuzey Amerikadaki Yerliler Kuzey Amerika kitasi için Kaplumbağa Ada diyorlar.
Kaplumbağa Ada’nin kuzeyinde Kuzey Kutup bölgede İnuit halk yaşıyor.
İnuit dili bir çeşit Türkçe dir.
.
İnuit Yerli Amerikan dilinde “İNSAN” demektir.

İnuit hakkında bu videodede www.kagan.tv/sezon1.htm 22:39 ve 28:49 dakikalar arasında Inuit hakkında izliyebilirsınız.
.
The Inuit languages are a closely related group of Native American languages traditionally spoken across the North American Arctic and to some extent in the subarctic in Labrador. The related Yupik languages are spoken in western and southern Alaska and Russian Far East, particularly the Diomede Islands, but are severely endangered in Russia today and spoken only in a few villages on the Chukchi Peninsula. The Inuit live primarily in three countries: Greenland (a constituent of the Kingdom of Denmark), Canada (specifically the Nunatsiavut region of Labrador, the Nunavik region of Quebec, Nunavut, and the Northwest Territories), and the United States (specifically the state of Alaska).
.

Stone pyramids on the top of the Bagatash Pass, The Iolgo Range. Altai Mountains, Siberia, Russia
Sibirya Altaylarda bir kültür..
.

Altay dağları ve Kuzey Amerika birleşik kültürleri
.

Bu resim Altaylardaki kültürle ayni özellikleri taşımaktadır.
.
The language of the Inuit is an Eskimo–Aleut language. It is fairly closely related to the Yupik languages, and more remotely to the Aleut language. These cousin languages are all spoken in Western Alaska and Eastern Chukotka, Russia. It is not discernibly related to other North American or northeast Asian indigenous languages, although some have proposed that it is related to Uralic languages such as Finnish and Saami in the proposed Uralo-Siberian grouping, or even Indo-European languages as part of the hypothetical Nostratic superphylum. Some consider it a Paleo-Siberian language, although that is more a geographic than a linguistic grouping.

http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_languages

.
Önemli bir tanım; Tuktuyaaqtuuq
TUKTU YAKUT UK: Tuktu’yuz ve Yakut’uz
TUKTUYA AKTU UG: Tuktuya Aktu uk- Tuktuya Aktu yuz
TUKTUYA KUTUK : Tuktuya Kutlu-Kutlu Tuktuya
Hem Tuktu hemde Yakut isimleri olan topluluk
Yakut halkının bir boyu olabilir mi!!!
Tuktoyaktuk ya da Tuktuyaaqtuuq (Batı Kanada İnuitçesi Tuktuyaaqtuuq «it looks like a caribou» ;
İngilizce Tuktoyaktuk, Tuktuyaaqtuuq), Kanada’da Kuzeybatı Toprakları’nın İnuvik Bölgesi’nde kurulu mezra.
Yöre Batı Kanada İnuitleri grubundan Siglit İnuitçesi lehçesini konuşan Siglit İnuitleri nin toprağıdır.
2006 sayımına göre nüfusu 870 kişidir.
Önceden Port Brabant adıyla anılan yer 1950 yılında Kanada’da yerli adlara dönüş yapılan ilk yerdir.
.
İnat; dayanıklı
İnuit; öncü dayanıklı
Önemli bir tanım benzerliği; Uniat ; inançlı, otoriteyi kabul etmiş olan.http://tr.wikipedia.org/wiki/Katolik
İnanç+inat= Katılk(Katolik)

.
.
.
devam edecek.
.
.

Popularity: 2% [?]

Ebdul Ahathan Sarayı ; Buhara Vilayeti Kagan Şehri

.

.

.

Buhara Devleti Hukmdarı Ebdul Ahathanni

BUHARA vilayeti Kagan Şehridegi sarayı;

Saray 19 yuz yilde Abdul Ahathan emrine göre kurdurulmuş
Bir Turk mimari yapımı
Avrupa ve Asya mimarligi hemde Turkistana ait mimari yapım

.

Bu görkemli saray üç önemli belgeyi göstermektedir

1 – Buhara hanlığının sanatını

2 – Buhara hanlığının zenginliğini

3  Buhara hanlığının medeniyetini

.

Saray görünümü

.

Saray görünümü

.

Yakın görünüm

.

Giriş

.

Mükemmel Sanat

.

Kemerler

.

Mükemmel sanat işlemesi

.

Mimari yapıda Asya kültürü

.

Tamgalar ve işlemeler

.

Şaheser işçilik

.

Detay

.

Yazıtlar ve belgeler

.

Sanat, Kültür ve Tamgaları

.

.

.

DEVAM EDECEK..

.

.

.

.

Popularity: 2% [?]

Moğolistan Müslüman mezarları

Moğolistanın batı bölgesinde Müslüman mezarlıkları.

Bu mezarlar Kazak Türklerine ait mezarlar.

Kazak türkleri çeşitli savaşlar sebebiyle sürekli yer değiştirmişler .  Rusyanın Kominist döneminde tamamen işgal edilmiş ve Rusyanın Kominist rejiminin sonlanması  ile yeniden devlet olmuşlardır.

Bu mezarlar Kazakistandan Moğolistan topraklarına geçip orada yaşıyan Kazak Türklerinie aittir.

Popularity: 2% [?]

Moğolistan piramitleri…Moğolistan’da küçük piramitler “piramit tarihine ışık tutabilir”.

Mısırdaki büyük piramitlerin yanında  “Moğolistan piramitleri”nin özelliğinde “küçük piramitler” vardır, bu piramitler büyük piramitlerden öncemi, sonra mı yapıldığı bilinmemektedir…

Büyük mısır piramitlerinin yanında görülen küçük piramitler…

Moğolistanda’ki küçük piramitler “”piramit tarihine ışık tutabilir”.

Boy beyleri’nin mezarları olarak yapılan bu piramit mezarlar araştırılması gereken  eserlerdir, çünkü hem sayılarının azlığı hemde küçük oluşları bu kültürün buraya nasıl geldiği, nasıl oluşturğu hakkında oluşacak bilgi “piramit tarihinin sırları”nı ortaya çıkarabilir.

.

.

.

.

Japonya-Yonugami deniz dibi piramitleri

.http://www.youtube.com/watch?v=qUVmWEgZF3Y

mystery pyramids of Japan

.

Yunnan piramidi..

.

.

.

.

Popularity: 2% [?]

Arap Yarımadası antik kaya çizimlerinde Asya Türk Kaya çizimleri bağı

.

.

Afro-Asiyatik coğrafyası Asya ve Afrika’nın ortak kültürleri olan coğrafyadır.

Arap Yarımadasının antik tarihinin izlerinde Asya Türk Tarihi izlerini görmekteyiz.

Kaya resimlerindekidağ keçisi tamgası ve dağ keçisi resimleri Asya kaya resimleri antik tarihinin benzer izlerini göstermektedir.

.

Türk dağ keçisi tamgası ve Arap yarımadası dağ keçisi tamgası ve Arap yarımadasında kayalardaki dağ keçisi resimleri.

Dağ keçisi avı resimleri

Arap yarımadasında ovo kültürü.

Değişik bir petroglif.

Kurt petroglif

.

Popularity: 2% [?]

“Kaşkay Atları festivali” İsfanan ve Kaşkayı Atları’nın kültür tarihi- Qashqayi Horse

Türklerin tarihine atlar her zaman en önemli yardımcıdır, Türkler atsız hiçbir tarih sayfasında olmamıştır.
Kaş kayı atları Kaş kayı Türklerinin tarih ve kültürlerinde önemli bir yer tutar.
Kaş kayı atları kaş kayı türklerinin yaşamına , savaşına, kültüründeki kilimlerine işlenen bir attır.
Bu gün hala tarih öncesi gibi atlarla olan  birliktelik devam etmektedir.

.

Mezar taşlarına dahi atlarını resmeden Kaş Kayı toplumu atları ile doğar atları ile yaşar atları ile ölürler, bu gelenek bütün antik Türklerde görülmektedir.

Kaş kayı kilim ve halılarındaki “Kaşkayı atları”nın   işlendiği tarih,  olaylarında “Kaşkayı atı”nın güzelliği ve av sahnesindeki  “Kaşkayı atı”  ile yapılan avcılığı konu alan iki Kaş kayı halı ve kilimleri.

.

Bu resimde Kaş kayı atına kültürlerinin el ile dokunmuş kilimlerini örten Kaş kayılar görülmektedir.

Kaş kayı kadını bütün diğer Türk kadınları gibi savaşçıdır, silahını ve atını en sadık dostu bilir..Türklerde bir söz vardır ; Türk erkekleri “silah-at-avrat’sız yapamaz”, bu kural ve gelenekler Kaşkayı kültür ve yaşamında tarihte olduğu gibi bu gün de devam etmektedir.

Kaş kayı kadını, “Kaşkayı atı”nı sadece kilimlere dokumaz…onunla geçen bir hayatı vardır…

Kaşkay atı yavrusu-Tay

Kaşkayı Türk toplumunda “Kaşkayı atı” tarihte olduğu gibi bu gün’de hayatının bir parçasıdır.

İsfahan şehrinde Kaş kayı’ların tarihlerdir süregelen “at festivalleri” yapılmaktadır.

Yarışlarda kazananlara kupa ve ödüller verilmekte ve bu kültür yaşatılmaktadır.

Dareshouri Qashqayi Horse Festival – Esfahan
.

Popularity: 2% [?]

Kütahya Çavdarhisar (Aizanoi) Türk kaya resimleri…

Çavdarhisar ilk dönemlerde MS 1300 yy.Çavdar tatarlarının merkezi olmuş denilse de.adının buradan
kaynaklandığı ifade edilse de kesin değildir.Çavdarhisar’lılar kendilerinden önceleri orada yaşamış
olan Aizanoi’liler le ilgili bilgileri günümüze taşımış,fakat Çavdar Tatarları ile ilgili hiç bir bilgi,hikaya
rivayet yok.Bugünkü Çavdarhisar ahalisinin Tatarlık konusunda hiç bir bilgisi olmaması Kendilerine
Çinli ve Avrupalıların Tatar dediğini bilmemesi veya kabullenmemiş olmaları ihtimali var.Kendilerine
Tatar denilen bazı savaşcı gurupların Çavdarhisar’da Üs kurmuş oldukları inanılır belgelerde belirtil-
miş olduğu da bir gerçek.

Tatar’larla ilgili bilgi Araştırmacı .Oğuz Çetinoğlu.

Moğolların Slav ırkından insanların yaşadığı bölgelere gelmesiyle, Tatar isimlendirmesi yaygınlaştı. Bura-larda da Moğol orduları; Türkmen, Uygur ve Tatar olarak anılan ve aslen Türk ırkına mensup askerlerden oluşuyordu. Bu sebeple Çinlilerden sonra Ruslar da Türk-Moğol-Tatar isimlendirmelerini yanlış yorumla-dılar. İlmî araştırmacılar, Tatar olarak anılan Türklerin Moğol ırkından olmadıklarını ortaya koymaktadırlar. Tatar adının ve bu isimle anılan insanların nasıl ve niçin ön plâna çıktığı konusunda da farklı yorumlar vardır. Asıl sebep, onların etkili ve başarılı olmalarında aranmalıdır.

Çavdar tatarları -Kara tatarlar:
Çavdar tatarları veya Kara tatarlar da dinilen soyun mensupları Ata binen,iyi kılıç kullan gözü
pek insanlardı. Bu nedenlerden dolayı bu ad verilmiştir.Esas kökleri ise Kereit Türklerine dayanıyor.
Kereit beyinin oğlu ÇAVDAR”dan geliyor. ÇAVDAR BEY,Alınak NOYAN’ın oğludur.Anlaşılan odur ki
Tatar denilmesi bir SOY ifadesi olmayıp ,Cesaret-savaşçı ünvanıdır. Kereit’ler Çengiz HAN ile
birlikte hareket ediyorlardı.Öncü güç vurucu birliklerde ön safta yer alıyorlardı. Bu özelliklerinden
dolayı Avrupa’lılar da Tatar olarak anarlardı.Liderler Toğrıl Han’dı ve Uygur Alfabesi kullanıyorlardı.
İlhanlı hanı Hülagu’nu eşi Dokuz Hatun Kereit Türk’lerindendi. O yıllarda Türk soylarının -Oğuz’lar-
hariç tamamı Cengiz HAN ordularına katılmış. Bunların tamamına Önceleri Çinliler,Sonraki yıllarda
Avrupa’lılar tatar adı vermişler.Kıpçak Türkleri de Tatar olarak anılırdı. Kıpçak ve Kereit Türklerinin Çavdarhisar yöresine, MS 1300. yerleştikleri neticesi ortaya çıkıyor.Çavdarhisar’lıların
Karadenizin Kuzeyinde Yaşayan Tataristan ve diğer Tatar soyları ile
bir ilgisi yok. Zaten onlarda kendilerini Türk olarak ifade ediyorlar.
Çavdarhisar halkının tamamının Türk Boylarına mensup olduğu ,İslamiyeti kabul etmiş olduğu kesin
olarak biliniyor.
Çavdarhisar Cevre yerlişim yerlerinin bazı ismi belli olan(bazı köylerin ismi henüz konmamıştı)
Köylerin KIZIK Demiroluk ( Beytemur),Barağı gibi ve diğer yerlerin Savaşcıları Çavdarhisar’da karargahta
Konuşlanıyordu.sürülerini otlatan diğer işlerle uğraşan insanlar kendi köylerinde bulnuyordu.
Çevreden toplanan bi nevi Asker sayabileceğimiz kişilerin bir kısmı üs’te kalıyor,ihtiyaç olduğunda
diğerleri köylerden gelip Üs merkezine katılıyordu.Sayıları hakkında bir bilgi,duyum yok.

Çavdaroğulları-Çavdartatarlarının
İzleri Tapınak duvarına işlenmiş At Figürü tarihe ışık tutuyor.Bu atlı (Süvari) Orta Asya’dan Çavdarhisar ovasına dört nalaakıp gelmiş.Gururlu ve Korkusuz.Bu duruş-Vücut dili ,Çavdaroğullarına Çinlilerin ***Tatar *** adını koymasının boşuna olmadığını gösteriyor. Çadırların kurulduğu Yüksek düzlük Üs merkezi.Korunak, kale-hisar görevi yaptığından burası, *ÜS** merkezi olarak kullanılmış.Tatarların Çavdarhisar’a Üs kurması : Çavdarhisr’da yerleşim MS 1300 lerde tamamlanmış Cengiz Han ordularında vurucu güç görev yapan Atlı Tatar kuvvetlerinden bazıları Bizanstan
kalma Zeus tapınağı Yüseltisi üzerine Kale gibi kullanmışlar. kıl çadır kurmuşlar.
**Burada önemle vurgulanacak husus Burasının bir Askeri Üs olması.Burada Çavdartatarlarının
Önemli yönetici ve komutanları ile bir kısım kuvvetleri kalıyordu.Tüm cevre köyler bu merkeze
bağlı idiler.Bu tatar savaşçıların esas bağlı oldukları yer Germiyanlar idi. Yakup bey komutasında
hareket ettikleri biliniyor.
Bu,
hareketli birlik bazı bizans şehirlerine saldırı yapıyor ganimetle geri dönüyormuş. Bir seferinde
Karacahisar’a (Trokokiya) yani RUM şehrine baskın yapmışlar.O sırada Osmanlı Karacahisar’ı
kısmen sahip olmuştu. Tatarların baskınını kendisine karşıymış gibi algılamış ,Orhan Bey bunları
yakalamış ve nasihat edip salıvermiş.Bu hikayenin doğruluğu şüpheli.Zaten şehir henüz Bizansın
elinden tam alınamamış,Burada çıkar tartışması olduğu muhakkak. Bu kuvvetler ezip geçen
savaşçı,İnsanlardan oluşmuş. o yüzden Tatar ünvanı verilmiş.Yakalamak!Sorguya çekmek zor olmalı.
Henüz Osmanlının .1304 lerde kuruluşunu tamamlayamamış olduğu düşünülürse bu tür gereksiz çatış-
maya girmemesi ,Rum şehirlerinin başkaları tarafından rahatsız edilmesi siyaseten Osmanlının işine
yaraması gerekmektedir.Ayrıca Çavdarların Rum şehrine basması o çağda Üstünlük olarak algılanan
bir durum idi. Zira her beylik Rumlarla çatışma halinde idi.Kuvvetli olan
güç kullanıyor yakıp yıkıp hakimiyet kuruyordu.Neticede Çavdaroğullarının yıprattığı yılgınlığa
uğrattığı Bizans şehirleri kolayca Osmanlının eline geçmiş oluyordu.Osman beyin
Çavdar tatarı için ** Kumşudurlar ve müslümandırlar bırakın memleketlerine gitsiler ** demesi
Çavdarlardan memnun olduğunun politik bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir..

.

Çavdarhisar kaya resimleri.

.

Daha fazla bilgi ve resimleri incelemek için aşağıdaki adresi tıklayınız;

Kütahya Çavdarhisar (Aizanoi) Türk kaya resimleri…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularity: 2% [?]

 Page 3 of 12 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 

Son Yazılar

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLENİR

 

Aralık 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Kas    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ilgi sıralamasında ilk 100

 1. 100% Osmanlı İmparatorluğu dönemi haritası 1299-1920 VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YERİNE KURULAN 64 ÜLKE
 2. 50% TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU
 3. 41% İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)
 4. 22% OSMANLI AŞİRET KAYITLARI
 5. 22% GÖKTÜRKLER (M.S. 552-M.S. 744) ve Asya coğrafyasındaki antik gök bilimi belgeleri.
 6. 22% Hezarfen Ahmet Çelebi, (d. 1609 – ö. 1640)
 7. 20% BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU (MÖ400)
 8. 20% ATATÜRKÜN SAVAŞTIĞI dünyanın ilk savaş uçağı kullanıldığı (1912) TRABLUSGARP SAVAŞI
 9. 20% BAĞDAT PAKTI-24 Şubat 1955, CENTO (Central Treaty Organization - Merkezi Antlaşma Teşkilatı)
 10. 19% 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"
 11. 19% HZ. MUHAMMED (571-632) MÜSLÜMANLARIN PEYGAMBERİ
 12. 19% TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları
 13. 19% Karamanoğlu Beyliği.(1256-1487) ülkesindeki resmi dili Türkçe yapan beylik.
 14. 17% Kayı Boyu (IYI)
 15. 17% Harezmi (780-850) dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimi.
 16. 16% Halife'ler sıralaması.
 17. 16% 19 Mayıs 1919 "Türklerin Millî Mücadele tarihi" başlangıcı
 18. 15% Kervan yolları korumalı konaklama yerleri "İPEKYOLU KERVANSARAYLARI" hanlar
 19. 15% KARTAL ve KANATLARI-GÖKLERDEKİ HAKİMİYET- GÜÇ GÖSTERGESİ OLARAK TARİHTEKİ TÜRK TAMGASI
 20. 14% 1826 yed-i vahid (tekel) sistemi
 21. 14% AMERİKA’DAKİ “TÜRK BEYİN GURBETÇİLERİ”
 22. 14% Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ400), Han Asparuh (668-700).
 23. 14% MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)
 24. 14% 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı (1922)
 25. 14% BOLAYIR COĞRAFYASI VE TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ
 26. 14% 115 yıl yaşıyan Hun Türkleri ve ..Çin, Pakistan, Hindistan arasında Ay-Yıldız bayraklı bir Türk Hun devleti-THUN-HUNZA
 27. 13% Türk boyları
 28. 13% BEYAZ TÜRKLER....Deşti Kıpçak-Kuman Türkleri ve Kuman kitabı (Mö1000)
 29. 13% DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 30. 12% TÜRK BOYLARI
 31. 12% Orhun Alfabesi çevrimi-Dr.Yusuf Alper Kılıç
 32. 12% Mehmet Cengiz Öz (MEHMET ÖZ) 1960
 33. 12% “Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK
 34. 12% ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077)
 35. 11% ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),
 36. 11% AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)
 37. 11% 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun - DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ "bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç" VE BİR ALTIN MİRAS
 38. 11% MOĞOLİSTANDA KAZILARDA YENİ BULUNAN ESERLER ANTİK TÜRK DÜNYASINA IŞIK TUTUYOR
 39. 11% MÜSLÜMAN BİLİMCİLER TARİH SIRALAMASI
 40. 11% AHAL TEKE TÜRK ATLARI VE DÜNYADA AT BAKALIĞI OLAN TEK ÜLKE "TÜRKMENİSTAN HER YIL AT BAYRAMI KUTLUYOR"
 41. 10% SURİYE TÜRKMENLERİ VE TERK EDİLMİŞLİK KADERİ
 42. 10% DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (330 – 1453)
 43. 10% ŞAMAN DAVULU-GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ANTİK (ÖNTÜRK) TÜRK TAMGALARI
 44. 10% ÇİMPE KALESİ-OSMANLILARIN AVRUPAYA İLK GEÇİŞİ-1352
 45. 10% HAZAR TÜRKLERİ (Musevi Hazar topluluğu)
 46. 10% AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?
 47. 10% Taşlarda "Yazı Belgeler" ORHUN ANITLARI ( Tonyukuk 716, Köl Tigin (Kültigin) 732, Bilge Kağan 735 )
 48. 10% SERVET SOMUNCUOĞLU
 49. 10% TUAREG'LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture
 50. 10% BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KOMUTANI BEKÇİOĞLU EMİR AFŞİN
 51. 10% Suriye Türkmenleri ve yaşadığı yerler
 52. 10% Uluğ Bey (d. 1393 - ö. 1449)
 53. 10% İSVİÇRE HUN VADİSİ - ÇİN SİCHUAN-TÜRKMENİSTAN NOHUR - SEKELİSTAN HUN - TÜRKİYE DENİZLİ KÜLTÜR BAĞI; DENİZLİ ARDIÇ MEZAR BAŞLIKLARI
 54. 10% HASAN BÜLENT PAKSOY- Orta Asya Bilimcisi
 55. 10% TÜRK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 56. 10% Türklerde kültür örneği,İzol Aşireti ve yerleştiği Köyleri
 57. 9% Çin tarihi
 58. 9% KURULUŞUN TEMELİ ZAFER VE TÜRKİYEDE 30 AĞUSTOS SAVAŞ HARAKETİ ŞANLI TARİHİ
 59. 9% BARAK TÜRKMENLERİ
 60. 9% SÜMERLER (M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000) Runik yazıdan Çivi yazısına “tarihte kullanılan ilk digital yazı”mı?
 61. 9% 1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.
 62. 9% KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR (AMAZON) KADIN SAVAŞÇI TÜRK - "İstiklâl Harbi akıncısı” KARA FATMA “Üsteğmenlik maaşımı Kızılay’a terkettim” -....1955
 63. 9% GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ VE paylaşılamayan çöllerde GELECEĞİN SAVAŞLARI “”"ÇÖL SAVAŞLARI”"”
 64. 9% Aytunç ALTINDAL
 65. 9% Haluk Tarcan (1931- )
 66. 9% ANTİK TARİHTEN BU YANA GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI VE TÜRKLERDEKİ GÖK BİLİM KÜLTÜRÜ - AY YILDIZ TAMGASI
 67. 9% Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kur'an
 68. 9% AVRUPA HUNLARI SEKELLER
 69. 9% İmam Maturidi (Semerkant 852-944 )
 70. 9% ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI
 71. 9% A.Burhan Ersan " Sanatın gerekliliği ve Ebru"
 72. 9% ALİ AKIŞ -1918
 73. 9% ERDOĞAN ASLIYÜCE -Bir Tarih Hazinesi
 74. 9% “YAŞAYAN TARİH-DİL BİLİMCİMİZ” önTürk araştırmacısı KAZIM MİRŞAN
 75. 9% Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)
 76. 8% Kurt Sosyal Hayatı ve TÜRKLER'DE "KURT TAMGASI"
 77. 8% VİNÇA - TURDAŞ SEMBOLLERİ (VİNÇA - TURDAŞ KÜLTÜRÜ 3)
 78. 8% ibn HALDUN” (1332-1406) Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
 79. 8% TURAN YAZGAN
 80. 8% Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)
 81. 8% (1700-1800) yılları TÜRK TARİHİ olayları
 82. 8% Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)
 83. 8% TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER
 84. 8% Osmanlı Rumeli İstihbarat Teşkilatı Martoloslar
 85. 8% Tablet Belgeler NAACAL TABLETLERİ (15.000 yıl)
 86. 8% Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi
 87. 8% SURİYE TÜRKMENLERİ
 88. 8% Manastır Askerî İdadisi 1912
 89. 8% KÖSEDAĞ SAVAŞI 1242
 90. 8% Orkun (Orkney) adaları “antik runik-ORHUN (Kök Türk) yazıtları”.
 91. 7% 1402 ANKARA-BEYAZIT VE TİMUR KARDEŞLERİN YAZIŞMALARI
 92. 7% İNANÇLARIN YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ-YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ İNANCI, GLOBAL BİRLİKTELİK VE KUTSAL İTTİFAKLAR-HAÇLI SAVAŞLARI (1096-1270)
 93. 7% METE HAN (MÖ 209-714)
 94. 7% TÜRK TARİHİNDE TOY VE YAĞMA TOYU
 95. 7% Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)
 96. 7% LÜBNAN TÜRKLERİ
 97. 7% DÜNYA TÜRKLERİ
 98. 7% Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .
 99. 7% BALKAN PAKTI (Balkan Anlaşma Yasası), 9 Şubat 1934 "ATATÜRK'ÜN YAPTIĞI İKİ ÖNEMLİ ANLAŞMADAN BİRİ"
 100. 7% ETİYOPYA AKSUM'DA "14BİN YILLIK ORHUN (RUNİK) YAZITLARI"


wp_footer() class="snap_shots