TÜRK BİLİMİ TÜRK DÜNYASI Türk dünyasının bilim yayını

‘TÜRK COĞRAFYASI’ Articles

Arap Yarımadası antik kaya çizimlerinde Asya Türk Kaya çizimleri bağı

.

.

Afro-Asiyatik coğrafyası Asya ve Afrika’nın ortak kültürleri olan coğrafyadır.

Arap Yarımadasının antik tarihinin izlerinde Asya Türk Tarihi izlerini görmekteyiz.

Kaya resimlerindekidağ keçisi tamgası ve dağ keçisi resimleri Asya kaya resimleri antik tarihinin benzer izlerini göstermektedir.

.

Türk dağ keçisi tamgası ve Arap yarımadası dağ keçisi tamgası ve Arap yarımadasında kayalardaki dağ keçisi resimleri.

Dağ keçisi avı resimleri

Arap yarımadasında ovo kültürü.

Değişik bir petroglif.

Kurt petroglif

.

Popularity: 1% [?]

“Kaşkay Atları festivali” İsfanan ve Kaşkayı Atları’nın kültür tarihi- Qashqayi Horse

Türklerin tarihine atlar her zaman en önemli yardımcıdır, Türkler atsız hiçbir tarih sayfasında olmamıştır.
Kaş kayı atları Kaş kayı Türklerinin tarih ve kültürlerinde önemli bir yer tutar.
Kaş kayı atları kaş kayı türklerinin yaşamına , savaşına, kültüründeki kilimlerine işlenen bir attır.
Bu gün hala tarih öncesi gibi atlarla olan  birliktelik devam etmektedir.

.

Mezar taşlarına dahi atlarını resmeden Kaş Kayı toplumu atları ile doğar atları ile yaşar atları ile ölürler, bu gelenek bütün antik Türklerde görülmektedir.

Kaş kayı kilim ve halılarındaki “Kaşkayı atları”nın   işlendiği tarih,  olaylarında “Kaşkayı atı”nın güzelliği ve av sahnesindeki  “Kaşkayı atı”  ile yapılan avcılığı konu alan iki Kaş kayı halı ve kilimleri.

.

Bu resimde Kaş kayı atına kültürlerinin el ile dokunmuş kilimlerini örten Kaş kayılar görülmektedir.

Kaş kayı kadını bütün diğer Türk kadınları gibi savaşçıdır, silahını ve atını en sadık dostu bilir..Türklerde bir söz vardır ; Türk erkekleri “silah-at-avrat’sız yapamaz”, bu kural ve gelenekler Kaşkayı kültür ve yaşamında tarihte olduğu gibi bu gün de devam etmektedir.

Kaş kayı kadını, “Kaşkayı atı”nı sadece kilimlere dokumaz…onunla geçen bir hayatı vardır…

Kaşkay atı yavrusu-Tay

Kaşkayı Türk toplumunda “Kaşkayı atı” tarihte olduğu gibi bu gün’de hayatının bir parçasıdır.

İsfahan şehrinde Kaş kayı’ların tarihlerdir süregelen “at festivalleri” yapılmaktadır.

Yarışlarda kazananlara kupa ve ödüller verilmekte ve bu kültür yaşatılmaktadır.

Dareshouri Qashqayi Horse Festival – Esfahan
.

Popularity: 1% [?]

Kütahya Çavdarhisar (Aizanoi) Türk kaya resimleri…

Çavdarhisar ilk dönemlerde MS 1300 yy.Çavdar tatarlarının merkezi olmuş denilse de.adının buradan
kaynaklandığı ifade edilse de kesin değildir.Çavdarhisar’lılar kendilerinden önceleri orada yaşamış
olan Aizanoi’liler le ilgili bilgileri günümüze taşımış,fakat Çavdar Tatarları ile ilgili hiç bir bilgi,hikaya
rivayet yok.Bugünkü Çavdarhisar ahalisinin Tatarlık konusunda hiç bir bilgisi olmaması Kendilerine
Çinli ve Avrupalıların Tatar dediğini bilmemesi veya kabullenmemiş olmaları ihtimali var.Kendilerine
Tatar denilen bazı savaşcı gurupların Çavdarhisar’da Üs kurmuş oldukları inanılır belgelerde belirtil-
miş olduğu da bir gerçek.

Tatar’larla ilgili bilgi Araştırmacı .Oğuz Çetinoğlu.

Moğolların Slav ırkından insanların yaşadığı bölgelere gelmesiyle, Tatar isimlendirmesi yaygınlaştı. Bura-larda da Moğol orduları; Türkmen, Uygur ve Tatar olarak anılan ve aslen Türk ırkına mensup askerlerden oluşuyordu. Bu sebeple Çinlilerden sonra Ruslar da Türk-Moğol-Tatar isimlendirmelerini yanlış yorumla-dılar. İlmî araştırmacılar, Tatar olarak anılan Türklerin Moğol ırkından olmadıklarını ortaya koymaktadırlar. Tatar adının ve bu isimle anılan insanların nasıl ve niçin ön plâna çıktığı konusunda da farklı yorumlar vardır. Asıl sebep, onların etkili ve başarılı olmalarında aranmalıdır.

Çavdar tatarları -Kara tatarlar:
Çavdar tatarları veya Kara tatarlar da dinilen soyun mensupları Ata binen,iyi kılıç kullan gözü
pek insanlardı. Bu nedenlerden dolayı bu ad verilmiştir.Esas kökleri ise Kereit Türklerine dayanıyor.
Kereit beyinin oğlu ÇAVDAR”dan geliyor. ÇAVDAR BEY,Alınak NOYAN’ın oğludur.Anlaşılan odur ki
Tatar denilmesi bir SOY ifadesi olmayıp ,Cesaret-savaşçı ünvanıdır. Kereit’ler Çengiz HAN ile
birlikte hareket ediyorlardı.Öncü güç vurucu birliklerde ön safta yer alıyorlardı. Bu özelliklerinden
dolayı Avrupa’lılar da Tatar olarak anarlardı.Liderler Toğrıl Han’dı ve Uygur Alfabesi kullanıyorlardı.
İlhanlı hanı Hülagu’nu eşi Dokuz Hatun Kereit Türk’lerindendi. O yıllarda Türk soylarının -Oğuz’lar-
hariç tamamı Cengiz HAN ordularına katılmış. Bunların tamamına Önceleri Çinliler,Sonraki yıllarda
Avrupa’lılar tatar adı vermişler.Kıpçak Türkleri de Tatar olarak anılırdı. Kıpçak ve Kereit Türklerinin Çavdarhisar yöresine, MS 1300. yerleştikleri neticesi ortaya çıkıyor.Çavdarhisar’lıların
Karadenizin Kuzeyinde Yaşayan Tataristan ve diğer Tatar soyları ile
bir ilgisi yok. Zaten onlarda kendilerini Türk olarak ifade ediyorlar.
Çavdarhisar halkının tamamının Türk Boylarına mensup olduğu ,İslamiyeti kabul etmiş olduğu kesin
olarak biliniyor.
Çavdarhisar Cevre yerlişim yerlerinin bazı ismi belli olan(bazı köylerin ismi henüz konmamıştı)
Köylerin KIZIK Demiroluk ( Beytemur),Barağı gibi ve diğer yerlerin Savaşcıları Çavdarhisar’da karargahta
Konuşlanıyordu.sürülerini otlatan diğer işlerle uğraşan insanlar kendi köylerinde bulnuyordu.
Çevreden toplanan bi nevi Asker sayabileceğimiz kişilerin bir kısmı üs’te kalıyor,ihtiyaç olduğunda
diğerleri köylerden gelip Üs merkezine katılıyordu.Sayıları hakkında bir bilgi,duyum yok.

Çavdaroğulları-Çavdartatarlarının
İzleri Tapınak duvarına işlenmiş At Figürü tarihe ışık tutuyor.Bu atlı (Süvari) Orta Asya’dan Çavdarhisar ovasına dört nalaakıp gelmiş.Gururlu ve Korkusuz.Bu duruş-Vücut dili ,Çavdaroğullarına Çinlilerin ***Tatar *** adını koymasının boşuna olmadığını gösteriyor. Çadırların kurulduğu Yüksek düzlük Üs merkezi.Korunak, kale-hisar görevi yaptığından burası, *ÜS** merkezi olarak kullanılmış.Tatarların Çavdarhisar’a Üs kurması : Çavdarhisr’da yerleşim MS 1300 lerde tamamlanmış Cengiz Han ordularında vurucu güç görev yapan Atlı Tatar kuvvetlerinden bazıları Bizanstan
kalma Zeus tapınağı Yüseltisi üzerine Kale gibi kullanmışlar. kıl çadır kurmuşlar.
**Burada önemle vurgulanacak husus Burasının bir Askeri Üs olması.Burada Çavdartatarlarının
Önemli yönetici ve komutanları ile bir kısım kuvvetleri kalıyordu.Tüm cevre köyler bu merkeze
bağlı idiler.Bu tatar savaşçıların esas bağlı oldukları yer Germiyanlar idi. Yakup bey komutasında
hareket ettikleri biliniyor.
Bu,
hareketli birlik bazı bizans şehirlerine saldırı yapıyor ganimetle geri dönüyormuş. Bir seferinde
Karacahisar’a (Trokokiya) yani RUM şehrine baskın yapmışlar.O sırada Osmanlı Karacahisar’ı
kısmen sahip olmuştu. Tatarların baskınını kendisine karşıymış gibi algılamış ,Orhan Bey bunları
yakalamış ve nasihat edip salıvermiş.Bu hikayenin doğruluğu şüpheli.Zaten şehir henüz Bizansın
elinden tam alınamamış,Burada çıkar tartışması olduğu muhakkak. Bu kuvvetler ezip geçen
savaşçı,İnsanlardan oluşmuş. o yüzden Tatar ünvanı verilmiş.Yakalamak!Sorguya çekmek zor olmalı.
Henüz Osmanlının .1304 lerde kuruluşunu tamamlayamamış olduğu düşünülürse bu tür gereksiz çatış-
maya girmemesi ,Rum şehirlerinin başkaları tarafından rahatsız edilmesi siyaseten Osmanlının işine
yaraması gerekmektedir.Ayrıca Çavdarların Rum şehrine basması o çağda Üstünlük olarak algılanan
bir durum idi. Zira her beylik Rumlarla çatışma halinde idi.Kuvvetli olan
güç kullanıyor yakıp yıkıp hakimiyet kuruyordu.Neticede Çavdaroğullarının yıprattığı yılgınlığa
uğrattığı Bizans şehirleri kolayca Osmanlının eline geçmiş oluyordu.Osman beyin
Çavdar tatarı için ** Kumşudurlar ve müslümandırlar bırakın memleketlerine gitsiler ** demesi
Çavdarlardan memnun olduğunun politik bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir..

.

Çavdarhisar kaya resimleri.

.

Daha fazla bilgi ve resimleri incelemek için aşağıdaki adresi tıklayınız;

Kütahya Çavdarhisar (Aizanoi) Türk kaya resimleri…

Popularity: 1% [?]

Orda bir tarih var..yakında. “o tarih bizim tarihimizdir” – Ramazan Durmaz, Frig tarihi resimleri.

.
.
Hiç farketmeden yaşadığımız bu kıymetli topraklar tarin belgeleri ile dolu bir coğrafyadır.
Bölgemizdeki tarihe bu kadar sırt çeviremeyiz.
Her karışı tarih olan coğrafyamızda yaşıyan insanlar bize bir tarih mirası bırakmışlar…bizim insan olarak bu mirasa sahip çıkmamız görevimizdir.
Coğrafyamızın bu güne kadar yaşıyan tarih belgeleri insanlık için çok önemli belgelerdir.
.
Bithinis Thrace;
Herodot, Xenophon, Strabo gibi antik çağ yazarlarına göre Bitinyalılar göçebe bir Thrak kavmidir.
Herodot Trak’ların Asya’ya geçtikten sonra Bithynialılar adını aldığını, kendi dediklerine göre eskiden Strymon kıyılarında oturdukları içinStrymonia’lıar olarak bilindiklerini vatanlarından kovulunca başlarında Artabanos’un oğlu Bassakes önderiğinde Küçük Asya’ya yerleştikleri aktarmaktadır.
alıntı;

http://en.wikipedia.org/wiki/Bithynia

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitinya


.
Phirgia-Frigya ve Frigler;
Frigya, Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes’in yukarı çığırları arasında kalan bölgenin eski çağdaki adıdır. Bu ad, Balkanlar’dan gelip bu bölgeye yerleşen Friglerden geliyordu.
Frigler önce Bitinya bölgesine yerleştiler ve M.Ö. 12. – M.Ö 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu’nun batısına egemen oldular. Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti.
Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes’in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler.
Friglerin bir bölümü Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler.
alıntı;

http://en.wikipedia.org/wiki/Phrygia

http://tr.wikipedia.org/wiki/Frigya

.
Frigya kalıntıları;
.
.

Frig üzüm suyu çıkarma kaya oyması
Üzüm sıkştırma yeri Sivrihisardan 7 km güneyde tekören köyünde.
.

Üzüm sıkştırma  kaya oymasının biraz ilerisinde basamaklı bir yapı .

Frigler oraya muhtemelen Kibelenin bir heykelciğini de koyuyorlardı. Çünkü Kibele Ana tanrıca, yani bereket ve bolluk tanrıçası idi.

.
Fotoğraflar; Prof. Dr. Ramazan Durmaz
Sayın  Prof. Dr. Ramazan Durmaz’a bu sayfanın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
.

Trakyenler Tarihini incelediğimizde çoğunlukla kaya oyma eserleri görürüz.

TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER

.

Popularity: 1% [?]

HAKKARİ YÜKSEKOVA YEŞİLTAŞ KÖYÜ REŞKO DAĞI ETEKLERİNDEKİ TÜRK KAYA RESİMLERİ.

Bu bölgede farklı yerlerde kaya resimleri ve beklide Türk kadim yazısının oldugu hep düşünülmüş fakat terör dolayısıyla bu bölgede kapsamlı bir araştırma inceleme çalışması yapılamamaıştır. Şahsım olarak bu bölgeye bu yönde hep bir ilgi duymuş Denizli’de peşine düştüğümüz ve ortaya çıkardıgımız kadim Türk izlerinin bu bölgedede bizleri beklediğine inanmışımdır.
Terör olaylarının durdugu ve silahların sustugu bu günlerde Yüksekova’da yerel bir rehber olan Kahraman AYTAN’nın düzenlediği Hakkari Yüksekova’yı ve otuz yıldır terörden dolayı araştırmacaların giremediği Cilo dağları Reşko dağı’nı içeren bir gezi daveti aldık ve buna katıldık.

Bu anlamda Kahraman bey ile bazı sohbetlerimiz olmuş ve farklı yerlerde özelıkle bıze Sat bölgesinde kaya resimleri oldugundan bahsetmiş bu bölgedeki kaya resimlerinin daha önce fotoğraflandığını ve Cilo dağı eteklerinde kaya resimlerini olabileceğini ve bunların peşine düşmemiz gerektiğini dile getirdim .

Cilo dağlarının Hakkari kısmında bulunan Cehenem buzulu programımız bitikten sonra Yüksekova’ya geçip buradan Dağlıca yolunu takip edip Yeşiltaş karakolunun bulundugu yerel halkın Oramar çayı ve bölgesi olarak andıgı yerden Cilo dağlarının en yüksek zirvesi olan Reşko eteklerine doğru Yeşiltaş karakolundan izin alarak yola çıktık , bozuk ve arızalı bir yoldan araçlarımızın yolda kalmasından dolayı yayan yürüyerek yukardaki yaylada göçerlerin çadırlarına ulaşıp bu bölgede kamp kurduk ve grup ile beraber ertesi günü Reşko dağı eteklerinde bulunan Cennet buzuluna doğru bir tırmanışa başladık, tırmanış esnasında rehberimiz Kahraman beye bu bölgede kaya resimlerinin olup olmadıgnı sordugumda yaylada bulunan göçerlerin bir yer söylediğini ama kendisininde kesin bir yer tarif edemiyecegini bana belirti ve kırmızı kayaların oldugu bir yer gösterdi ama burada maalesef kaya resimleriyle karşılaşmadım ama benim içime kuşku düşmüştü bir kere birde buralarda bir yerde olduguna dair içimde büyük bir his vardı.

Bunu düşünerek buzul tırmanışında gruptan ayrılarak kaya resimlerinin peşine düştüm, zaten buzulu yan taraftan ulaşmış ve fotoğraflamıştım hemen buzulun bulundugu yerden göçerlerin koyunları yıkadıgı bölgeye inip o bölgede bulunan yaşlı bir şahsa kaya resimleriyle ilgili sorular sorup bilip bilgi almaya çalıştım, yetmiş yaşlarındaki şahıs bana böyle resimlerin olduğu yeri bildiğini yolumuzun üstünde olduğunu söyleyip kendisini takip etmemi dile getirdi .
Üç kişi kaya resimlerine doğru yola çıktık yaklaşık 5 km yürüdükten sonra Oramar çayının başladıgı derenin karşı tarafına geçip doğuya doğru bakan kırmızı ve siyah granit kayaların olduğu bir bölgeye ulaştık.               Gördüğüm manzara karşısında adeta büyülendim hemen fotoğraf makinamla görüntelemeye başladım .

Adeta açık hava müzesi niteliğinde olan ve çok geniş bir alana yayılı bulunan bu zengin resimlerin benzerliğine, doğuda Azerbaycan ve Kobistan bölgesinde kayalar üzerindeki gibi dağ keçisi, geyik çeşitli figürler ve en önemlisi iki adet Daş baba (Balbal) çizimiyle karşılaştım.

Burada şekiller ve eski yarı-göçebe Türk boylarının kullanmış oldukları amblemler meydana getirmektedir. Kuzeyde Erzurum yakınlarındaki “Cunni” mağarasındaki resim ve amblemlerle, daha batıda ise Kütahya yakınlarındaki Aizanı tapınağının duvarlarındaki büyük taş blokları üzerine hayvan resimleri ile çok büyük bir benzerlik göstermesi yönünden ilginçtir.  Gerek Cunni mağarasındaki resim ve amblemleri ve gerekse Kütahya yakınlarındaki Aizanı tapınağının taş duvarları üzerine çizilen hayvan sahnelerini eski Türk boylarının yapmış olduğu kesindir.

Ayrıca, bu bölgedeki tasvirlerin Anadolu dışındaki benzerlerine ise, Azerbaycan, Kobistan ve hatta Sibirya’da son yıllarda keşfedilen binlerce kaya üstü resmi meydana getirir.

Görüldüğü gibi, çok geniş bir coğrafi bölgeye yayılmış olmasına rağmen,  şekil ve muhteva yönünden birbirinin benzeri olan bu resimlerin, eskiden göçebe ve yarı göçebe Türk boyları tarafından yapılmış oldukları bugün artık yerli ve yabancı bilim adamlarınca kesinlikle kabul edilmiştir. Dolayısıyla tarih öncesi dönemlerde bile , Anadolu ve özellikle Doğu Anadolu bölgesi ile Azerbaycan ve Asya bozkırları arasındaki kültür ve sanat merkezleri arasında kopmaz bir birliğin olduğu açıktır.  Bu durum ayrıca, tarih öncesi devirlerden yeni zamanlara kadar Orta Asya’dan Anadolu’ya devamlı olarak göçlerin yapıldığını da açıklar.
..
Bu bölgede çektiğim fotoğraflarla sizi baş başa bırakıyorum…

.

Resimleri daha büyük boyutta ve daha etraflı incelemek istiyenler aşağıdaki linke tıklıyarak tam çözünürlükte  görebilirler

HAKKARİ YÜKSEKOVA YEŞİLTAŞ KÖYÜ REŞKO DAĞI ETEKLERİNDEKİ TÜRK KAYA RESİMLERİ.

http://umitilekesif.blogspot.com/2013/09/hakkari-yuksekova-yesiltas-koyu-resko.html

Popularity: 2% [?]

Hitit Şapinuva(tapın ova-tapınma ovası) inanç merkezi-Çorum.

.
.İsminden burasının bir tapınma yeri(inanç merkezi) olduğu anlaşılmaktadır  (Şapel, Hırıstiyanların tapınak veya kutsal alanı).
Şapinuva’nın dinsel önemini daha bir çok örnekle pekiştirmek mümkündür.
Şapinuva tanrıları yanında daha bir çok şehrin tanrısına burada kurban töreni yapılmaktadır ve bu da bize Şapinuva’nın kutsallığının boyutlarım vermektedir.

Şapinuva Adige dili ile şöyle açıklanmaktadır;  şa-baş, p-ön, nuva-yaşlı kadın; önder-bilgili-yönetici  kadın.


.
Önemli bir tablet-yazıttaki anlatım;
” Efendim Güneşim’e ve Efendim Kraliçe’ye Söyle: Köleniz rahip şöyle der; ‘Efendim Güneşim’in ve Efendim Kraliçe’nin huzurunda her şey iyi olsun ve Efendim Güneşim’i ve Kraliçe’yi tanrılar hayatta tutsunlar.Efendim Güneşim’e ve Kraliçe’ye sağlık, sıhhat, kudret, yaşam, kuvvet versinler ve onları korusunlar .”


.
Mevcut Şapinuva arşivlerinde Taduhepa-Taşmişarri kraliyet çifti bu törenlerin odak noktasını oluşturmaktadır.
Taşmişarri, III. Tuthaliya adıyla tahta çıkmıştır (M.Ö.H.y.y).
Taduhepa, daha sonra oğlu  I. Şuppİluliuma döneminde de “Tavananna-egemen(en üst ana) kraliçe” olarak devlet yönetimine katılacaktır.
Taşmİşarri/Ta-duhepa çifti temizlik rimellerini Şapinuva’da gerçekleştirmekte olmaları çift’in burada oturmaları ile ilgili çok önemli bir husustur.
.


.
Tapınma törenleri için kullanılan bu toprak kaplar başka yerde görülmeyen bir özelliğe sahiptir.
Bu kaplarda iki bölmeli çamurdan yapılmış bir küp olan kaplara iki ayrı içecek konmaktadır.
Kurban törenlerinin’de yapıldığı bu törenlerde bu kaplar kullanılmaktadır.
Burada görülen kaplarda erkek hayvan başı ve yumurtalarını andıran iki hazneli küpler üreme-çoğalma için bir cinsel tören yada içine süttten yapılan kımız gibi bir içki konduğunu hatırlatmaktadır.

Kefir gibi bir süt içeceğide konulabilir.
Türklerdeki and kadehi kültürüne benziyen bir örnektir.
.

.

Popularity: 2% [?]

Slovakya’daki Velesturske Yazılı Kayaları

Bizim Orhun yada Orkun Abecesi olarak tabir ettiğimiz, batılı ve özellikle de Avrupalı yazarların ise Runik yazı diye niteledikleri yazı sistemi ile kayalara kazıma yöntemi ile yazılmış olan ve bugün Slovakya’daki Kremnica Dağları üzerinde yer alan Velestur Bölgesi’nde bulunan Velesturske Yazılı Kayaları, Ön-Türk Tarihi araştırmacılarının ilgisini beklemektedir. Henüz Türk Araştırmacılarca okuması ve yorumlaması yapılmamış olan bu yazılı kayalara dair elimize geçen 2 fotografı siz değerli okuyucularımız ile paylaşıyorum.


Popularity: 2% [?]

115 yıl yaşıyan Hun Türkleri ve ..Çin, Pakistan, Hindistan arasında Ay-Yıldız bayraklı bir Türk Hun devleti-THUN-HUNZA

.
.

.


Avrupada’ki antik “Sekel Hun Türkleri”ne benziyen kültürleri ile dikkat çeken bu antik halk 25 EYLÜL  1974 yılında bir devlet olarak kurulmayı başarmış isede kısa zamanda bölgedeki büyük devletlerin baskılarıyla bu gün Pakistan sınırları içinde bir bölge ve halkı olarak yaşamlarını devam ettirmektedirler.
.

- Hunza vadisi;

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hunza_Valley

Hunza bir dağlık vadi Gilgit-Baltistan bölgesi Pakistan . Hunza Pakistan’ın kuzey batısındadır.
.

Hunza toprakları 7.900 kilometre kare (3.100 sq mi) dir.
Aliabad  Altit  çevreleyen dağların muhteşem sahnesi,  popüler bir turizm ,  ana  yerleşimler olan Ultar Sar , Rakaposhi , Bojahagur Duanasir II , Ghenta Tepe , Hunza Tepe , Passu Tepe , D(T)iran Tepe ve Bublimotin ( Ladyfinger Tepe ), tüm dağlar 6000 metre (19.685 ft) veya daha yüksektir.
Thunza vadisi bir doğal tarım havzası


.
– Hunza nehri;
Hunza Nehri 2.500 metre civarında (8,200 ft) yükseklikte
Buzlu dağlardan akan sular thunza insanlarının ömrünü uzatıyor
.
- Attabat gölü;

.

.

.

Hunza bayrağı ve tamgaları

Hunza bayrağı karlı dağları ve üstündeki ay yıldızın yanına konmuş okllu yayı göstermektedir.

- Karlı dağlar doğayı ve  “Orhun Yazıtlarında belirtilen”  dağlara hakim olmayı gösterir.

- Ay-Yıldız  inançlarını gösterir.

- Oklu yay ise savaşçı halk olduklarının tamgasıdır.
.

.

- Hunza devleti;
.
Sekel Hun Türkleri bayrağındaki tamgaları olan bayrakları

1-Yıldız-Güneş

2-Ay

3-Oklu yay

Thunza-Hunza Türk halkının bayrağındaki çok önemli üç tamga Avrupadaki antik hun toplumu Sekel Hun  Türkleri’nin tamgaları ile ayni özellikleri taşımaktadır. Avrupadaki antik kültür sekel türkleri buradaki soydaşları gibi  kültürlerini tarihe taşıyabilmek için mücadelelerini yılladır sürdürmrktedir, bizlerde Avrupa antik Hun Türkleri Sekel halklarının korunmasını medeni Avrupa toplumundan bekliyoruz.

According to local history Trakhan family ruled present Hunza and Nagar valleys for over 900 years and the ruler was called Mir. Previously Hunza- Nagar was a single state but after the death of Mir Shah Khan (Ayasho-I) the state was divided between his twin ancestors. Reign of Nagar was given to Jamshed Khan (Mughlot) and that of Hunza to Sahib Khan (Garkas). From that day Hunza and Nagar became two independent states and continued till 1972 when late Zulfiqar Ali Bhutto, then Prime Minister of Pakistan, put an end to the Miri system in Gilgit-Baltistan.  Kaynak;  CKNP Guide book – Central Karakoram National Park

Trakhan Hanedanı;  Antik adı daha sonra Gilit olarak bilinen, Sargın oldu, ve hala yöre halkı tarafından Gilit veya Sargın-Gilit denir. Ghallata eski adını kabul edilir Sanskritçe edebiyat ya da adı Türk adından gelir. Kaynak;  http://en.wikipedia.org/wiki/Trakhàn_Dynasty

İsviçre Hun Vadisi;  Alp dağları eteklerinde bulunan antik bir Hun yerleşim yeridir., burada bulunan antik Hunca yazılar ilgi çekicidir. Coğrafyası karlı Alp dağlarının eteklerinde  serin suları olan insanların sağlıklı yaşam ortamları bulunan bir coğrafyadır, ilkimi Kuzey Pakistandaki Hunza Vadisine benzer.

.
Hunik(Runik) yazıları

Yazıları ve dilleri eski Türklerin bölgedeki konuşulan dili, Urduca’dır
.

Thun-Hunza halkı kültürü.


Thun-Hunza halkı kültürü renkleri ve şekilleri binlerce yıldır değişmeden gelen kültürün izlerini taşımaktadır.

.

.

.

.

.

.

.

.

Müslüman bir toplumdur, antik kültür-adetlerini birlikte devam ettirmektedirler.

Kadın başlıklarında görülen tamgalar Türklerin binlerce yıldır kullandıkları tamgalardır.

Antik doğal kaplar:

Bu coğrafyadaki kültürel yaşam tamamen doğal aletlerle sürdürülmektedir, antik özelliğini kaybetmemiştir.

.

Müzik kültürü.

Hun Türkleri’nin antik müzik aletleri ve bu aletlerdeki tamgalar kültürlerinde devam etmektedir, müslüman bir toplum olmalarına rağmen şaman(taman) geleneklerinide sürdürmektedirler.
.

Taş, ahşap ve çamur(kerpiç) evler.

Resimdeki yapılarda görülen ahşap bağlantılı kerpiç ve taş doldurmalı bu evler kullanılan ağacın ömrü ile sınırlıdır, kullanılan ağaçlar çok uzun ömürlü ağaçlardan seçilmektedir

Bu antik coğrafyaya modern yapı bilimi ulaşmamıştır, modern yapılardaki sağlıksız yaşam bu halkı etkilememiştir.

.


Resim kompozisyonunda Hunza vadisindeki organik tarım çalışmaları görülmektedir, kurutulan meyvalar kışın  yenmekte ve doğal olmayan besinler tüketilmemekte.
Organik yaşamın  ölüm yaşı ortalaması 115′tir.

Karlı dağların vadilerinde oluşturdukları doğal bir yaşamları vardır.
Bu antik türk hunlarının en dikkat çeken yönü uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamlarıdır.

Bunun en önemli sebebi doğal iklim , bu iklimde beslenme kültürü ve yetiştirdikleri doğal yiyecekleridir.
.

Hunza Türk çocukları bölgenin verimli topraklarında yetişen meyvaları yiyerek büyümektedir.

.

Hunza vadisi doğasıyla, insanıyla  bircennettir.

.

Hunza insanlarının dünyanın gelişmiş toplumlarına verecek mirasları vardır, modern dünyanın Hunza toplumuna verceği birşey yoktur.

Hunza vadisi sevenlerini beklemektedir, fakat bu güzel kültürü bozacak herhangi bir haraketi beklememektedir.

.

Dileriz bu güzel antik toplum Hunza vadisinde değişmeden yıllarını devam ettirir ve tarihten aldığı kültürü ileri tarihlere taşıyarak yaşatır.

.

.

..

Popularity: 4% [?]

Kaşğay Elinden tamgalar-İran


Çardaçirik ocaqi-Kayı boyu tamgası

Eski bir yazıt ve kayı boyu tamgası.

Yayladan resimlerde kayı boyu tamgası

Popularity: 2% [?]

ALAŞYA’NIN (Kıbrıs’ın) DEV HEYKELLERİ

Dev heykeller veya halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla yatık heykeller, Dipkarpaz ile Yenierenköy arasında bulunan Vikla Bölgesinde bulunmaktadır.

Kıbrıs’ta bugüne kadar bulunan arkeolojik dönemlerden kalma en büyük heykellerdir. Birinin boyu 4.5 m. diğerinin ise 2,5 m. olup bölgede bulunan kayaçlardan yontularak elde edildiği tahmin edilmektedir.

Bir rivayete göre Mısırlılar döneminde savaş esirleri tarafından yapılan bu heykellerin son rötuşları Mısırlı taş ustaları tarafından yapıldığı söylenmektedir.

Ayrıca bölgede eski dönemlerde otoriteye karşı ayaklanan isyancıların idam edildikleri bir de idam sehpası bulunmaktadır.

.

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularity: 2% [?]

 Page 3 of 11 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLENİR

 

Nisan 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ilgi sıralamasında ilk 100

 1. 100% Osmanlı İmparatorluğu dönemi haritası 1299-1920 VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN YERİNE KURULAN 64 ÜLKE
 2. 51% TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU
 3. 43% İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)
 4. 26% Hezarfen Ahmet Çelebi, (d. 1609 – ö. 1640)
 5. 24% BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU (MÖ400)
 6. 23% GÖKTÜRKLER (M.S. 552-M.S. 744) ve Asya coğrafyasındaki antik gök bilimi belgeleri.
 7. 23% 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"
 8. 22% ATATÜRKÜN SAVAŞTIĞI dünyanın ilk savaş uçağı kullanıldığı (1912) TRABLUSGARP SAVAŞI
 9. 22% OSMANLI AŞİRET KAYITLARI
 10. 20% HZ. MUHAMMED (571-632) MÜSLÜMANLARIN PEYGAMBERİ
 11. 20% Karamanoğlu Beyliği.(1256-1487) ülkesindeki resmi dili Türkçe yapan beylik.
 12. 18% Harezmi (780-850) dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimi.
 13. 18% BAĞDAT PAKTI-24 Şubat 1955, CENTO (Central Treaty Organization - Merkezi Antlaşma Teşkilatı)
 14. 18% Kervan yolları korumalı konaklama yerleri "İPEKYOLU KERVANSARAYLARI" hanlar
 15. 18% TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları
 16. 18% Halife'ler sıralaması.
 17. 17% Türk boyları
 18. 16% 19 Mayıs 1919 "Türklerin Millî Mücadele tarihi" başlangıcı
 19. 15% Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ400), Han Asparuh (668-700).
 20. 15% BOLAYIR COĞRAFYASI VE TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ
 21. 14% 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı (1922)
 22. 14% AMERİKA’DAKİ “TÜRK BEYİN GURBETÇİLERİ”
 23. 14% KARTAL ve KANATLARI-GÖKLERDEKİ HAKİMİYET- GÜÇ GÖSTERGESİ OLARAK TARİHTEKİ TÜRK TAMGASI
 24. 13% Mehmet Cengiz Öz (MEHMET ÖZ) 1960
 25. 13% Orhun Alfabesi çevrimi-Dr.Yusuf Alper Kılıç
 26. 13% “Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK
 27. 13% ÇİN SEDDİ (M.Ö.403 M.Ö.221),
 28. 13% Kayı Boyu (IYI)
 29. 13% MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)
 30. 13% TÜRK BOYLARI
 31. 12% ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077)
 32. 12% DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 33. 12% SERVET SOMUNCUOĞLU
 34. 11% SURİYE TÜRKMENLERİ VE TERK EDİLMİŞLİK KADERİ
 35. 11% DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (330 – 1453)
 36. 11% 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun - DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ "bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç" VE BİR ALTIN MİRAS
 37. 11% Uluğ Bey (d. 1393 - ö. 1449)
 38. 11% Türklerde kültür örneği,İzol Aşireti ve yerleştiği Köyleri
 39. 11% Suriye Türkmenleri ve yaşadığı yerler
 40. 11% MOĞOLİSTANDA KAZILARDA YENİ BULUNAN ESERLER ANTİK TÜRK DÜNYASINA IŞIK TUTUYOR
 41. 11% 1826 yed-i vahid (tekel) sistemi
 42. 11% AMERİKA!YI KEŞFEDEN MÜSLÜMAN VE TÜRK KAŞİFLER (1291-1554)
 43. 11% HASAN BÜLENT PAKSOY- Orta Asya Bilimcisi
 44. 11% Çin tarihi
 45. 10% Taşlarda "Yazı Belgeler" ORHUN ANITLARI ( Tonyukuk 716, Köl Tigin (Kültigin) 732, Bilge Kağan 735 )
 46. 10% ÇİMPE KALESİ-OSMANLILARIN AVRUPAYA İLK GEÇİŞİ-1352
 47. 10% TÜRK TARİHİ Zaman Çizelgesi
 48. 10% GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ VE paylaşılamayan çöllerde GELECEĞİN SAVAŞLARI “”"ÇÖL SAVAŞLARI”"”
 49. 10% HAZAR TÜRKLERİ (Musevi Hazar topluluğu)
 50. 10% Aytunç ALTINDAL
 51. 10% BARAK TÜRKMENLERİ
 52. 10% Haluk Tarcan (1931- )
 53. 10% ALİ AKIŞ -1918
 54. 10% ERDOĞAN ASLIYÜCE -Bir Tarih Hazinesi
 55. 10% A.Burhan Ersan " Sanatın gerekliliği ve Ebru"
 56. 10% MÜSLÜMAN BİLİMCİLER TARİH SIRALAMASI
 57. 10% KURULUŞUN TEMELİ ZAFER VE TÜRKİYEDE 30 AĞUSTOS SAVAŞ HARAKETİ ŞANLI TARİHİ
 58. 10% AHAL TEKE TÜRK ATLARI VE DÜNYADA AT BAKALIĞI OLAN TEK ÜLKE "TÜRKMENİSTAN HER YIL AT BAYRAMI KUTLUYOR"
 59. 10% ŞAMAN DAVULU-GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ANTİK (ÖNTÜRK) TÜRK TAMGALARI
 60. 9% SÜMERLER (M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000) Runik yazıdan Çivi yazısına “tarihte kullanılan ilk digital yazı”mı?
 61. 9% “YAŞAYAN TARİH-DİL BİLİMCİMİZ” önTürk araştırmacısı KAZIM MİRŞAN
 62. 9% TUAREG'LER TÜRK MÜ?, Güney Akdeniz (Kuzey Afrika) Kültürü-South Mediterranean Culture
 63. 9% 1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.
 64. 9% İSVİÇRE HUN VADİSİ - ÇİN SİCHUAN-TÜRKMENİSTAN NOHUR - SEKELİSTAN HUN - TÜRKİYE DENİZLİ KÜLTÜR BAĞI; DENİZLİ ARDIÇ MEZAR BAŞLIKLARI
 65. 9% İmam Maturidi (Semerkant 852-944 )
 66. 9% TURAN YAZGAN
 67. 9% Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)
 68. 9% KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR (AMAZON) KADIN SAVAŞÇI TÜRK - "İstiklâl Harbi akıncısı” KARA FATMA “Üsteğmenlik maaşımı Kızılay’a terkettim” -....1955
 69. 9% TRAKYENLER, ANTİK TÜRKİYENLER
 70. 9% BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KOMUTANI BEKÇİOĞLU EMİR AFŞİN
 71. 9% İNANÇLARIN YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ-YÖNETİM VE EKONOMİ BİRLİĞİ İNANCI, GLOBAL BİRLİKTELİK VE KUTSAL İTTİFAKLAR-HAÇLI SAVAŞLARI (1096-1270)
 72. 9% AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?
 73. 9% ANTİK TARİHTEN BU YANA GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI VE TÜRKLERDEKİ GÖK BİLİM KÜLTÜRÜ - AY YILDIZ TAMGASI
 74. 9% Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)
 75. 9% ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI
 76. 9% Tablet Belgeler NAACAL TABLETLERİ (15.000 yıl)
 77. 8% KÖSEDAĞ SAVAŞI 1242
 78. 8% Manastır Askerî İdadisi 1912
 79. 8% (1700-1800) yılları TÜRK TARİHİ olayları
 80. 8% SURİYE TÜRKMENLERİ
 81. 8% BEYAZ TÜRKLER....Deşti Kıpçak-Kuman Türkleri ve Kuman kitabı (Mö1000)
 82. 8% Orkun (Orkney) adaları “antik runik-ORHUN (Kök Türk) yazıtları”.
 83. 8% Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kur'an
 84. 8% 1402 ANKARA-BEYAZIT VE TİMUR KARDEŞLERİN YAZIŞMALARI
 85. 8% İyi Huylu Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV).
 86. 7% METE HAN (MÖ 209-714)
 87. 7% Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)
 88. 7% YUNUS EMRE (1238-1320) "İnsanların gönlünde ölmeyen insan".
 89. 7% “Taşlar yalan söylemez” SIRADIŞI BİR BİLİM YORUMCUSU (rock art,stones don’t lie)- FERRUH ÜLKER
 90. 7% ETİYOPYA AKSUM'DA "14BİN YILLIK ORHUN (RUNİK) YAZITLARI"
 91. 7% DÜNYA TÜRKLERİ
 92. 7% BALKAN PAKTI (Balkan Anlaşma Yasası), 9 Şubat 1934 "ATATÜRK'ÜN YAPTIĞI İKİ ÖNEMLİ ANLAŞMADAN BİRİ"
 93. 7% Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi
 94. 7% LÜBNAN TÜRKLERİ
 95. 7% Göbekli Tepe - Dünyanın İlk Tapınağımı (9500 M.Ö. )
 96. 7% ibn HALDUN” (1332-1406) Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
 97. 7% VİNÇA - TURDAŞ SEMBOLLERİ (VİNÇA - TURDAŞ KÜLTÜRÜ 3)
 98. 7% BOSNA PİRAMİTLERİ VE PİRAMİT ENERJİ ARAŞTIRMALARI
 99. 7% Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)
 100. 7% TÜRK BİLİMADAMININ BULUŞU Bermuda Şeytan Üçgeni aslında Kare


wp_footer() class="snap_shots